Svensk


Drain

Typ
Flytande alkalisk avloppsrengörare.

Användningsområde
Löser upp fett och tvålavlagringar, samt förebygger dålig lukt.

Bruksanvisning
Delvis täta avlopp/vaskar Används i koncentrat. Häll 2-3 dl i avloppet/vasken och låt det verka 5-10 min. Spola med varmt vatten.
Vid täta avlopp Häll 1/2 l i avloppet och låt det verka i 30 min. Gör om processen om nödvändigt. Spola efter med varmt vatten. Låt produkten verka i upp till 24 timmar vid svårare tillfällen.
För bruk i toaletter Häll 1/2 l i toalettstolen och låt verka i 30 min. innan det spolas ner.
I förebyggande syfte För att förhindra att vask och avlopp m.m. täpps till - använd 1 dl 1-2 gånger per vecka.

EGENSKAPER
• Öppnar och förhindrar stopp i vasken, avloppsrör, vattenlås m.m.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad