Svensk


Enzyme

Typ
Bakteriologiskt avloppsrensmedel, rengöringsmedel och luktborttagare.

Användningsområde
Avloppssystem, fettavskiljare, septitankar, toaletter, urinaler, golv, kakel, avfalls/soprum, containrar, textilier, mattor m.m.

EGENSKAPER
• Innehåller bakterier och enzymer som tar bort och förebygger dålig lukt, avlagringar av fett, protein och karbonhydrater.
• Håller vattenlås, avloppsrör och fettavskiljare rena och öppna.
• Innehåller också tensider som omvandlar fett till vattenlösliga beståndsdelar. Därför kan tömningsintervallerna för fettavskiljare förlängas.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning
Brochure