Svensk


Xpert Cool Spray

Typ
Frys/Kylspray.

Användningsområde
Frys/kylspray till felsökning av elektrisk och elektronisk utrustning, temperatur mm.
Utmärkt till nerkylning av mindre meltall delar, t ex axlar, som skall in på kugghjul mm. Används också till borttagning av tuggummi på tyg. Kan därefter lätt borstas bort.
Är kemisk inaktiv. Dvs. angriper inte metall, plast, textiler, glas eller andra liknande material.
Förångas efter användning dvs. lämnar inga oönskade beläggningar eller film.
Uppmärksamma: Vid kraftig nedkylning blir de flesta materialen" sköra" och bryts lättare än normalt.

Bruksanvisning
Vänd burken upp och ned och spraya på berört område.
Borttagning av tuggummi: Spraya direkt på tuggummifläcken som där efter tas bort enkelt.
När burken är upprätt kan cool spray också användas som trycklufts spray.

EGENSKAPER
• Fryser ner till -35°C.
• Förångas efter användning.
• Är kemiskt inaktiv.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad