Svensk


Xpert Electro Spray

Typ

Rengöringsmedel ti ll avfett ning och rengöring av alla typer elektrisk och elektronisk utrustning.

Användningsområde

Rengöringsmedel för alla typer av elektrisk och elektronisk utrustning. Speciellt lämplig för avfettning av kretskort och liknande.

Bruksanvisning
Slå av strömmen till föremålet innan behandlingen. Skaka burken väl och spraya på. ELECTRO SPRAY måste ha avdunstat helt innan strömmen slås på igen.

EGENSKAPER

• Tar snabbt bort fett , sot, olja och smuts utan att skada plast, gummi eller lack.
• Är inte elektriskt ledande, förångas fort, är luktf ritt och eft erlämnar ingen beläggning eller oönskad hinna.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad