Svensk


Xpert Leak Foam

Typ
Läcksökare/läckindikator för luft, kylmedia och gaser.

Användningsområde
Kan användas för följande områden: gasledningar, kylanläggningar, kylaggregat, kyl/frysbilar, AC på personbilar lastbilar och bussar, kontroll av bromsledningarna på tyngre lastvagnar, täthetskontroll av däck på dumpers, lastbilar, personbilar

Bruksanvisning
Skaka burken och spraya över området som ska kontrolleras. Bubblor indikerar läckage.

EGENSKAPER
• Produkten klarar kontroll av kalla ytor i   kylsystem. Förvaring ner till -15°C. 

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad