Svensk


Chroma Zink Spray

Typ
Kallgalvanisering i sprayburk.

Användningsområde
Används för ytbehandling av metall för att förhindra korrosion.

Bruksanvisning
Lös rost och rostflagor tas bort med en stålborste.
Skaka burken väl i ca 30 sek. så att kulan roterar fritt.
Spraya på ett tunt lager tills det önskade resultatet är uppnått.
Beröringstorr/dammtorr: ca 20-30 minuter.
Övermålas efter ca 24 timmar.
Genomhärdat: ca 24 timmar.

EGENSKAPER
• Mycket god täckförmåga, kräver ingen ytterligare målning eller försegling, men kan målas över om så
önskas.
• Skapar en galvanisk barriär på nya metallytor så att rost inte bildas.
• Fördröjer korrosionsprocessen på redan rostangripna metallytor.
• Innehåller zink med en renhetsgrad på 99,5%.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad