Svensk


Scantech Quick Mix

Kontakta MRON för att köpa produkten.

Produktbeskrivning
Tvåkomponents reparationsmassa/lim som fäster på de flesta typer av plast. QUICK MIX härdar på 5-10 minuter. QUICK MIX är idealisk för plaster. Fungerar även till ytreparationer på exempelvis transportband. QUICK MIX kan med fördel användas till extremt snabba säkra förankringar vid infästning i lättbetong, betong, leka, håltegel och gips.

Bruksanvisning
Rengör ytorna som skall repareras och ta bort lösa detaljer. "Rugga upp ytan" med ett slippapper. Sätt på ett mixrör på tuben. Använd pistol anpassad för 2-mixsystem vid behov. Applicera QUICK MIX på den skadade ytan. Låt produkten härda för att sedan bearbeta ytan.Förpackning: 2 mix-system, 50 ml.

More Info:

Data
Bruksvägledning
Brochure
SDS komp. 1
SDS komp. 2