Svensk


Scantech Power Bond

Kontakta MRON för att köpa produkten.

Typ
2-komponent strukturlim baserat på meylakrylat.

Användningsområde
Speciellt lämpat för strukturell bindning med hög hållfasthet av lågenergi-plaster som PE, PP och TPE.
Ingen förbehandling av detaljerna erfordras.

Bruksanvisning
Tvätta ytorna med SCANTECH ALLROUNDCLEANER. Pressa ut limmet med limpistol genom 10:01mixerrör som säkerställer rätt blandningsförhållande och grundlig blandning av de två komponenterna Var noggrann med att montera mixerröret rätt. Limmet appliceras på den ena eller båda delarna som ska limmas. Sammanfoga delarna och fixera delarna för härdning omedelbart efter applicering.
Fyllmedlet baserat på glas garanterar att limmet ger en spalt på ca 0,15-0,20mm. Vilket krävs för den kemiska reaktionen mellan lim och plast. Bäst vidhäftning och styrka uppnås vid spaltfyllnad på 0,2-0,3mm.

More Info:

Data
Bruksvägledning
Brochure
SDS komp. 1
SDS komp. 2
Video 1