Svensk


Scantech Fastfix Clear 2K

Kontakta MRON för att köpa produkten.

Produktbeskrivning
Fastfix Clear är ett väldigt snabbhärdande lim som härdar fullt ut även på öppna ytor utan att någon aktivator behövs.

Fysikaliska egenskaper:
Komponent A:
• Kemikalietyp Cyanacrylat
• Färg Klar
• Densitet ung. 1,09
• Viskositet @ 25?C mPa · s (1,5 rpm) 195,000
Komponent B:
• Kemikalietyp Cyanacrylat
• Färg vit
• Densitet ca. 1,17 Viskositet @ 25?C mPa · s (1,5 rpm) 63.000

Egenskaper
• Blandningsförhållande 4: 1
• Arbetstid: ca. 8 minuter
• Fullständig härdnings 24 timmar
• Spaltfyllnad 6 mm
• Fixeringstid Alu 5 sekunder
• Fixeringstid polykarbonat 15 sekunder

Dragskjuvstyrka ISO 4587:
• Sandblästrat stål 19,5 Nm
• PMMA (materialfraktur) 10,2 Nm
• Temperaturbeständighet -20 ° C till 80 ° C på kortvarigt upp till 120 ° C
• Utmärkta vidhäftningsegenskaper
• Låg blooming
• Tixotrop
• God slagtålighet
• Mekaniskt bearbetningsbar
• Hög spaltfyllnad upp till 6 mm
• Kan användas uppåt i tex. Tak och i vertikala lägen
• God kemikaliebeständighet
• Låg blooming
• Klar limning av PMMA
Hantering och lagring
• Sätt i dubbelkolven kolven
• ta sedan bort locket och montera mixerröret
• Pumpa bort första centimetern av materialet
• Applicera limmet på ena ytan och montera inom 1 minut
• Efter montering har du 5-60 sekunder för positionering (beroende på material)
• Den slutliga hållfastheten uppnås efter 24 timmar
• Förvara sprutan på en sval, torr plats. Hållbarhet: 12 månader.

Förpackning: 10 st. á 10 g inklusive 3 mixerrör

More Info:

Data
Brochure
SDS komp. 1
SDS komp. 2
Video 1