Svensk


Scantech Fastfix Metal 2K

Produktbeskrivning
Fastfix Metall härdar och fixerar relativt snabbt när man limmar ihop två delar men ger relativt gott om tid när limmet ligger öppet. Härdar fullt ut även på öppen yta utan aktivator men det tar relativt lång tid.
Slagtåligt och god styrka även på metall.

Fysikaliska egenskaper:
Komponent A:
• Kemikalietyp Cyanacrylat
• Färg Klar
• Densitet ung. 1,07
• Viskositet @ 25?C mPa · s (1,5 rpm) 198,000
Komponentl B
• Kemikalietyp Cyanacrylat
• Färg grå
• Densitet ca. 1,17 Viskositet @ 25?C mPa · s (1,5 rpm) 68.500

Egenskaper

• Blandningsförhållande 4: 1
• Arbetstid: ca. 35 minuter
• Fullständig härdnings: 24 timmar
• Spaltfyllnad 6 mm
• Fixeringstid Alu 30 sekunder
• Fixeringstid polykarbonat 60 sekunder

Dragskjuvstyrka ISO 4587:

• Sandblästrat stål 21,9 Nm
• PMMA (materialfraktur) 20,1 Nm
• Temperaturbeständighet -20 ° C till 80°C kortvarigt upp till 120°C
• Tixotrop
• Droppar ej
• Extremt slagtålig
• Mekaniskt bearbetningsbar
• Hög spaltfyllnad upp till 6 mm
• Kan användas uppåt i tex. Tak och i vertikala lägen
• God kemikaliebeständighet
• Färg: grå

Hantering och lagring
• Sätt i dubbelkolven kolven
• ta sedan bort locket och montera mixerröret
• Pumpa bort första centimetern av materialet
• Applicera limmet på ena ytan och montera inom 15 minuter
• Efter montering har du 15-120 sekunder för positionering (beroende på material)
• Den slutliga hållfastheten uppnås efter 24 timmar
• Förvara sprutan på en sval, torr plats. Hållbarhet: 12 månader.

Förpackning: 10 st. á 10 g inklusive 3 mixerrör

More Info:

Data
Bruksvägledning
SDS komp. 1
SDS komp. 2
Video 1