Svensk


B776 Graphite Anti Seize

Produktbeskrivning
B776 GRAPHITE ANTI-SEIZE är en monteringspasta som underlättar demontering och montering av metall förband. Speciellt framtagen för att skydda mot fastkärvning även under extrema tryck- och temperaturförhållanden. B776 GRAPHITE ANTI-SEIZE innehåller fina partiklar av grafit som under tryck formar en jämn matris, fyller igen ojämnheter i ytan och förhindrar läckage och föroreningar. B776 GRAPHITE ANTI-SEIZE ger ett optimalt och beständigt skydd mot korrosion, erosion, oxidationer och sammansvetsning av ytor. Används med fördel till skruvförband, kilar, flänsar, pinnbultar, bromssystem, pumpar, hylsor, manluckor mm. inom bilindustri, skeppsbyggnad, offshore, kemisk industri etc. Ovärderlig för applikationer på detaljer som behöver demonteras.

Bruksanvisning
Rengör ytorna från tidigare föroreningar, applicera B776 GRAPHITE ANTISEIZE på de utsatta detaljerna och montera som vanligt. B776 GRAPHITE ANTI-SEIZE finns förpackad i 500 gr burk.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning