Svensk


Scantech Dry Seal

Produktbeskrivning
Scantech Dry Seal är en vattenbaserad i förväg applicerbar gängtätning/vibrationssäkring med PTFE. De smörjande egenskaperna i Scantech Dry Seal ger ett kontrollerat vridmoment. Vid montage flyter tätningen in i gängorna och tätar omedelbart. Produkten tätar effektivt mot bränsle, smörjmedel, kylmedel, gaser. Scantech Dry Seal ger en mycket lätt demonterbar vibrationssäkring.

Bruksanvisning
Produkten appliceras på gängade fästelement manuellt eller automatiskt med efterföljande torkning. Produkten ska inte skakas eller röras om kraftigt inom 24 timmar före användning för att undvika luftbubblor och minska risk för punktkorrosion. För optimal produktionsbeläggning bör fästelement vara förvärmda till 40°C och torkas vid 65°C. Scantech Dry Seal appliceras på gängan och ska helst täcka en längd lika med diametern. Gängorna fylls till 65-70%. Om en mer tunnflytande produkt önskas, kan man spä ut produkten med vatten.

1. Applicera en jämn beläggning av Scantech Dry Seal på gängan, undvik beläggning av de första gängorna.
2. Torka i rumstemperatur: I rumstemperatur är torktiden ca. 24 timmar, dammtorr efter ca 1 timme.
3. Torka i ugn: Den idealiska tiden i ugn med cirkulerande luft är 30 minuter vid 65°C. Ju lägre temperatur desto längre torktid.
4. Se till att produkten är ordentligt torr innan behandlade fästelement lagras.

De belagda fästelementen kan lagras färdiga för montage i upp till 2 år i torra förhållanden.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Brochure