Svensk


B772 COPPER ANTI-SEIZE

Produktbeskrivning

B772 är ett högtemperaturtåligt specialfett som ger ett optimalt och beständigt
skydd mot korrosion, erosion, oxidationer och sammansvetsning av ytor
då de utsätts för höga tryck och hög värme.
B772 gör montering och demontering av utrustning enklare.

Bruksanvisning

Rengör ytan före applicering.
Observera att vid slipning eller trådborstning, använd skyddsmask.
Inandning kan orsaka lungskador eller annan skada. Applicera en tunn beläggning på gängor, muttrar, bultar mm.
Montera ihop och torka bort allt överskott.
More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning