Svensk


Scantech Universalstick

Typ
Epoxybaserad reparationsmassa.

Användningsområde
Effektiv produkt för att utföra reparationer på metall, trä, glasfiber, betong och keramik. Används till att reparera hål och sprickor i vattentankar, akvarium, bensin- och dieseltankar (endast för ej-permanent reparation), containrar, betong o. dyl.

Bruksanvisning
Före påföring bör ytorna göras rena från fett, smuts och lösa partikler. Vid slipning av ytan innan påföring kommer man att uppnå extra god häftningsförmåga. Skär av en passande bit, knåda den mellan fingrarna (använd handskar) i ca. 1 min. tills massan blir vit. För så på massan inom 5-10 min. Vid påföring på våta/fuktiga ytor trycks massan väl på plats tills härdningsprocessen har kommit i gång. Efter 60 min. kan det bearbetade materialet tas i bruk, full styrka efter 24 timmar.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning