Svensk


Scantech Metalstick

Produktbeskrivning
SCANTECH METALSTICK är ett snabbhärdande reparationsmaterial, som ger starka och snabba reparationer på metaller, betong, plaster och trä. SCANTECH METALSTICK härdar även under vatten och på fuktiga ytor. Efter härdning kan produkten bearbetas, borras, gängskäras, slipas, mm. SCANTECH METALSTICK är beständigt mot vatten, bensin, olja samt lösningsmedel.

Bruksanvisning
Bryt eller skär av önskad mängd. Knåda massan tills den får en jämn färg. Produkten är bearbetningsbar i ca 5 minuter. Applicera massan och forma den efter önskemål. Ytan måste vara väl rengjord. Använd gärna slippapper för att ”rugga upp” ytan innan applicering.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning